22 มิถุนายน 2564     Search
 กรรมการเงินกู้พบสมาชิก
Minimize

           

              สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่รักในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาไตรภาคีวิชาการจัดโดยสอ.จุฬา ร่วมกับสอ.ธรรมศาสตร์ และ สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับทิศทางการบริหารการเงินในปี 2554นี้ซึ่งก็เป็นไปตามที่ คณะกรรมการฯของเราได้คาดไว้เช่นกันในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาวะการณ์ปรับตัวของดอกเบี้ยซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการปรับขึ้น อันเป็นข่าวดีสำหรับสมาชิกที่มีการออมมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่มีการกู้เงินในระบบต่างๆก็มีความจำเป็นที่ต้องปรับลดภาวะดังกล่าวลงเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดในยามที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีปัจจัยภายนอกมากระทบกับตลาดการเงินมากนักก็อาจปรับขึ้นในปี 54 นี้ อย่างน้อยสุดก็ประมาณ .50 บาท

               สำหรับ สหกรณ์ฯของเราก็ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนอันอาจเกิดกับสมาชิกผู้กู้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสนองตอบผู้ฝากได้ด้วยโดยในมาตรการที่ได้มีการหารือกันบ้างแล้วละอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบก็เช่น การปรับลดดอกเบี้ยของผู้กู้พิเศษเพื่อการเคหะฯซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงและถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสมาชิก แต่อาจเป็นในรูปของการจัดเป็นโปรแกรมลดดอกเบี้ยแต่จะไม่มีการเฉลี่ยคืนสำหรับผู้เข้าโปรแกรมดังกล่าวหรือเท่ากับผู้กู้จะส่งรายเดือนลดลงทำให้ลดภาระบางส่วนลงได้บ้างโดยเฉพาะผู้ที่มีวงเงินกู้สูงๆ และต้องผ่อนชำระต่องวดมากๆเป็นต้น ซึ่งการปรับลดดังกล่าวก็จะไม่กระทบกับต้นทุนของสหกรณ์ฯและเป็นประโยชน์กับสมาชิกส่วนรวมมากกว่า แต่ทั้งนี้ก็ยังเป็นเพียงแนวคิดทาง คณะกรรมการฯ ขอเวลาศึกษาข้อดีและผลกระทบต่างๆอีกระยะหนึ่งเชื่อว่าจะสามารถ ให้ข่าวดีกับสมาชิกได้ในเร็วๆนี้

             และที่จำเป็นต้องเน้นทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกเหมือนที่ผมได้เคยรณรงค์ มาตลอดคือขอให้เพื่อนๆ พี่ๆ สมาชิก ทุกๆคนมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อย่างน้อยคนละหนึ่งบัญชี และ ฝากโดยการแจ้งหักบัญชีกันทุกคนแม้คนละเล็กน้อยก็ตามเพราะในภายหน้าเงินออมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงต่อสมาชิกและทางอ้อมกับการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ฯ  เพราะการมีเงินฝากมากขึ้นจะทำให้ต้นทุนการบริหารลดลงอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ลดต่ำลงได้โดยไม่กระทบถึงผลตอบแทนอื่นๆทั้งการปันผลและสวัสดิการต่างๆ ว่ามาหลายเรื่องแต่จริงๆก็ยังมีอีกมากซึ่งคงจะขอยกไปในโอกาสต่อไปหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยทั้งหลายทั้งมวลก็ด้วยความปรารถนาดีและคาดหวังที่จะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีเงินเหลือใช้ในยามบั้นปลายชีวิตเมื่อเกษียณออกไปด้วยรักจากใจ

                                                                                                                             วรวิทย์   สุฉันทบุตร

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login